Texte
en françaisSAO GEEFT 316.400€ AAN 6 BELGISCHE ALZHEIMER-ONDERZOEKEN (réf: 84007 - 24/01)

De Stichting voor Alzheimer Onderzoek SAO,sinds november 2005 de nieuwe benaming van International Alzheimer’s Research Foundation)geeft voor 316.000 € toelagen aan Alzheimer-onderzoek in Belgische universiteiten.

Prof.Dr.Joris Winderickx van de Katholieke Universiteit Leuven(KUL)ontvangt € 79.000 voor zijn onderzoek naar tau-aggregatie, één van de typische kenmerken van de ziekte van Alzheimer in vermenselijkte gistmodellen. Project "Identificatie van biologische kentekens voor een gestandaardiseerde diagnose van de ziekte van Alzheimer in een vroege fase", van Dr.Sebastiaan Engelborghs aan het Born-Bunge-instituut van de universiteit van Antwerpen(UIA) krijgt een beurs van € 78.000.

De projecten van Prof.Dr.Anton Roebroek (40.000 €) van de KUL, Prof.Dr.Wim Annaert (40.000 €) en Prof.Dr.Bart de Strooper (39.4000) van het Centrum voor Menselijke Genetica van de KUL, bestuderen de rol van componenten die betrokken zijn bij het opbouwings- en afbrekingsproces van ²-amyloïde, de voornaamste component van de Alzheimer-plaques. De resultaten kunnen leiden tot nieuwe therapeutische streefdoelen bij de behandeling. Project van Dr.Marc Cruts (40.000 €)van de UIA,zoek naar genetische defecten in een familie met een speciale vorm van dementie.Zijn bevindingen zouden relevant kunnen zijn voor de ziekte van Alzheimer en voor andere soorten van dementie. De projecten werden geschikt bevonden om te worden gefinancierd door de European Scientific Board,onder voorzitterschap van Prof.Dr.Christine Van Broeckhoven van de UIA,op basis van de wetenschappelijke verdiensten van onderzoeksproject en zijn relevantie voor het vergroten van ons inzicht in de ziekte van Alzheimer.

Sinds 1998 heeft de SAO al aan 24 projecten beursen verleend voor een totaal bedrag van € 1.485.584.


Société: Sticht. voor Alzheimer Onderzoek
Contact: Mw L. Martens - Tel: 02 424 02 04
info@alzh.org
Bruxelles B-1080


Retour à la liste des communiqués  -   Retour en home page

Contact WalloniePresse

Encoder un communiqué

Médias inscrits© Impact Média - E. Coumanne 63, rue des Grands-Champs
4000 LIEGE BELGIQUE Tel: ++32 (0)

04/01